Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


person:ellersiek_fw

Ellersiek, Friedrich Wilhelm (1880 - 1959)

2. Juni 1880 Calvorde - 23. Dezember 1959 Frauenwald/Rennsteig)

eo.wiki Pseudonyme Argus vor 1918 und Eko für kommentare im Germana Esperantisto

Esperanto en Perspektivo Seite 162, 242

1931 : Gruppenreise (Kongresa Karavano) nach Hamburg Se minimume 15 kongresanoj kune ve- turos de Berlin al Hamburg, mi arangos karavanon el Berlin por rabatita prezo. Ln veturo en tria klaso Ŭukaze kostos 13,— RM <inkl. de sidlok-rezervado). Oni anoncu sdn gis la 20a de Majo.

Adressen

1931:Wilmsstr. 3, Berlin SW 61

Quellen

Friedrich Ellersiek G. m. b. H. (la mallongigo GmbH germane signifas kompanio kun limigita respondeco) estis Esperanto-eldonejo en Berlino. Ĝi devenis de la plej malnova Esperanto-eldonejo en Germanio. En novembro 1903 fondiĝis la „Esperanto-Verlag Möller & Borel“, kun propra presejo. Posedantoj estis la fratoj Jean kaj Jules Borel (v.). La firmo eldonis la lernolibron de Borel, krome vortarojn de Christaller, Jürgensen kaj Zamenhof, diversajn aliajn verkojn kaj la kolekton Esperanta Biblioteko Internacia (EBI). En februaro 1904 aperis ĉe la firmao la monata gazeto „Esperantistische Mitteilungen“ (Esperantistaj Sciigoj), kiu poste estis alinomata Germana Esperantisto. En aprilo 1909 la firmao fondis propagandejon, nomatan „Deutsche Esperanto-Centrale“ (Germana Esperanto-Centro), kiun gvidis D-ro Linse. Ĝi celis konigi Esperanton en Germanio per flugfolioj kaj propagandaj broŝuroj kiujn ĝi eldonis. La plej konata estis la flugfolio „Die Esperanto-Sprache auf einem Blatte“ (La lingvo Esperanto sur unu folio), kiu ankoraŭ nun ekzistas. D-ron Linse anstataŭis Friedrich Ellersiek ekde la 1-a de novembro 1909. La tuta eldonejo aktive laboris, sed pro la daŭra malsano de Jean Borel kaj la necesa pligrandigo de la presejo, la entrepreno kunfandiĝis kun tiu de Friedrich Ader, ekzistinta de 1909 en Dresden. La nova firmao sub nomo Ader und Borel G. m. b. H. ekfunkciis la 1-an de aŭgusto 1912. En marto 1922 Friedrich Ader eksiĝis el la firmao, lin anstataŭis Friedrich Ellersiek, alligante la dume fonditan propran eldonejon. La nomo de la firmao ŝanĝiĝis al Ellersiek und Borel kun sidloko en Berlino. En tiu tempo apartenis jam al la eldonaĵoj de la firmo la Demandaro de Ladaveze, Dokumentoj de Möbusz, kaj la gazeto „Esperanto-Praktiko“ aperanta de 1919. De 1927 sola posedanto estas Friedrich Ellersiek kaj la nomo de la firmo prenis la nunan formon. En aprilo 1929 ankaŭ la firmao Mosse transdonis al Friedrich Ellersiek siajn Esperanto-eldonaĵojn. La tiel kunigitaj firmaoj ĝis la jaro 1934 eldonis 2.100 diversajn volumojn en la vendovaloro de ĉ. 200 svisaj frankoj. Ekde la mezo de la 1920-aj jaroj la firmao aranĝis ankaŭ karavanojn, do komunajn vojaĝojn, al diversaj Esperanto-kongresoj. This is an excerpt from the article Friedrich Ellersiek G. m. b. H. from the Wikipedia free encyclopedia. A list of authors is available at Wikipedia.

person/ellersiek_fw.txt · Zuletzt geändert: 2015/03/15 08:38 von roland