Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


org:societomerkur

Societo Merkur

Kunveno 19. März 1914

. La 26. II., post parolado de S-ro William, S-ro Kretzschmann (firmo Georg Reiner, Berlin-Rummelsburg) montris per multaj mendoj, kiujn Ii ricevis el ĉiuj landoj, la utiiecon de E. Kiel gasto partoprenis S-ro Larsson el Stockholm, kiu ra- portis pri propraj travivaĵoj. — La 19. III. S-ro Wengler, Del. de Ü. E. A. por Berlin, parolis pri U. E. A, kaj S-ro Hyde, veninta el Melbourne (AŭstraKo) amuze raportis pri sia vojaĝo tra la duona mondo kaj pri siaj renkontoj kun E-istoj.

org/societomerkur.txt · Zuletzt geändert: 2015/03/18 19:02 von roland