Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


event:konversaciajuni1931

Inhaltsverzeichnis

Konversacia vespero

7. Mai 1931 Alter Askanier

Gäste Prof. Kawahara, Dr. Murawkin aus Rußland und Herr Krohn aus Polen

Quelle

7. IV, . Ceestis eksterlandanoj, kiuj per paroladetoj salutis la Berlinajn gesamideanojn: Prof. Kawahara el Tokio, Dro Muravvkin el Rusujo kaj s-ro Krohn el Polujo. Ĝojis la novaj E-istoĵ, ke ili havis okazon, aŭdi eksterlandanojn

event/konversaciajuni1931.txt · Zuletzt geändert: 2015/03/16 07:45 von roland