Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


event:karvanohamburg1931

Kongreas Karavano Hamburg

Angebot eine Gruppenreise durch Ellersiek

Kongresa Karavano al Hamburg Se minimume 15 kongresanoj kune ve- turos de Berlin al Hamburg, mi arangos karavanon el Berlin por rabatita prezo. Ln veturo en tria klaso tiukaze kostos 13,— RM (inkl. de sidlok-rezervado). Oni anoncu sin gis la 20a de Majo. Friedrich Ellersiek, Wilmsstr. 3, Berlin SW 61

event/karvanohamburg1931.txt · Zuletzt geändert: 2015/03/14 20:23 von roland